CAS-vuosikalenteri

CAS-vuosikalenteri

CAS – siis mikä ihme?

Joulukuussa 2006 (viikko 49) Laukkajaos jäsenineen otti käyttöön yhteisen ikääntymiskaavan, keskusikääntymisen (englanniksi Centrat Aging System eli CAS). CAS-vuosi kestää 12 reaaliaikaista viikkoa (= n. 3kk). 1 reaaliviikko on näin CAS-ajankulussa 1 kuukausi, ks. kalenteri. Yhteen reaalivuoteen mahtuu siis melkein viisi CAS-vuotta.

CAS on ns. kiinteä ajankulku, jonka laskeminen aloitettiin viikolla 49 vuonna 2006, CAS-vuotta ei siis voi laskea tavalla, jossa esimerkiksi tästä päivästä lasketaan 12 viikko eteenpäin. Jotta pääset siihen mukaan, tarvitsee sinun tietää meneillään oleva CAS vuosi ja reaaliviikko. LJ:n CAS-kalenterin saa kopioida oman tallin sivuille.

Laukkahevosten ikääntyminen poikkeaa ”normaalien hevosten” ikääntymisesta. Varsat syntyvät yleensä heti vuodenvaihteen jälkeen tammikuusta alkaen. Yksilöllisiä syntymäpäiviä varsoilla ei periaatteessa tarvita lainkaan, sillä kaikkien CAS-ajankulkua noudattavien hevosten vuosipäivä on aina vuodenvaihde riippumatta siitä milloin se on syntynyt. Tammat kantavat 11 CAS-kuukautta (11 reaaliviikkoa), eikä varsoilla ole nopeutettua ikääntymistä CAS-ajankulussa. Englantilainen täysiverivarsa pääsee siis n. 6 reaalikuukauden päästä kilpailemaan syntymästään, muilla laukkaroduilla 9 reaalikuukauden päästä.

Tulevat vuodet

CAS-vuosi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
CAS 46 10.4.17 17.4.17 24.4.17 1.5.17 8.5.17 15.5.17 22.5.17 29.5.17 5.6.17 12.6.17 19.6.17 26.6.17
CAS 47 3.7.17 10.7.17 17.7.17 24.7.17 31.7.17 7.8.17 14.8.17 21.8.17 28.7.17 4.9.17 11.9.17 18.9.17
CAS 48 25.9.17 2.10.17 9.10.17 16.10.17 23.10.17 30.10.17 6.11.17 13.11.17 20.11.17 27.11.17 4.12.17 11.12.17

Menneet vuodet

CAS-vuosi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
CAS I 4.12.06 11.12.06 18.12.06 25.12.06 1.1.07 8.1.07 15.1.07 22.1.07 29.1.07 5.2.07 12.2.07 19.2.07
CAS II 26.2.07 5.3.07 12.3.07 19.3.07 26.3.07 2.4.07 9.4.07 16.4.07 23.4.07 30.4.07 7.5.07 14.5.07
CAS III 21.5.07 28.5.07 4.6.07 11.6.07 18.6.07 25.6.07 2.7.07 9.7.07 16.7.07 23.7.07 30.7.07 6.8.07
CAS IV 13.8.07 20.8.07 27.8.07 3.9.07 10.9.07 17.9.07 24.9.07 1.10.07 8.10.07 15.10.07 22.10.07 29.10.07
CAS V 5.11.07 12.11.07 19.11.07 26.11.07 3.12.07 10.12.07 17.12.07 24.12.07 31.12.07 7.1.08 14.1.08 21.1.08
CAS VI 28.1.08 4.2.08 11.2.08 18.2.08 25.2.08 3.3.08 10.3.08 17.3.08 24.3.08 31.3.08 7.4.08 14.4.08
CAS VII 21.4.08 28.4.08 5.5.08 12.5.08 19.5.08 26.5.08 2.6.08 9.6.08 16.6.08 23.6.08 30.6.08 7.7.08
CAS VIII 14.7.08 21.7.08 28.7.08 4.8.08 11.8.08 18.8.08 25.8.08 1.9.08 8.9.08 15.9.08 22.9.08 29.9.08
CAS IX 6.10.08 13.10.08 20.10.08 27.10.08 3.11.08 10.11.08 17.11.08 24.11.08 1.12.08 8.12.08 15.12.08 22.12.08
CAS X 29.12.08 5.1.09 12.1.09 19.1.09 26.1.09 2.2.09 9.2.09 16.2.09 23.2.09 2.3.09 9.3.09 16.3.09
CAS XI 23.3.09 30.3.09 6.4.09 13.4.09 20.4.09 27.4.09 4.5.09 11.5.09 18.5.09 25.5.09 1.6.09 8.6.09
CAS XII 15.6.09 22.6.09 29.6.09 6.7.09 13.7.09 20.7.09 27.7.09 3.8.09 10.8.09 17.8.09 24.8.09 31.8.09
CAS XIII 7.9.09 14.9.09 21.9.09 28.9.09 5.10.09 12.10.09 19.10.09 26.10.09 2.11.09 9.11.09 16.11.09 23.11.09
CAS XIV 30.11.09 7.12.09 14.12.09 21.12.09 28.12.09 4.1.10 11.1.10 18.1.10 25.1.10 1.2.10 8.2.10 15.2.10
CAS XV 22.2.10 1.3.10 8.3.10 15.3.10 22.3.10 29.3.10 5.4.10 12.4.10 19.4.10 26.4.10 3.5.10 10.5.10
CAS XVI 17.5.10 24.5.10 31.5.10 7.6.10 14.6.10 21.6.10 28.6.10 5.7.10 12.7.10 19.7.10 26.7.10 2.8.10
CAS XVII 9.8.10 16.8.10 23.8.10 30.8.10 6.9.10 13.9.10 20.9.10 27.9.10 4.10.10 11.10.10 18.10.10 25.10.10
CAS XVIII 1.11.10 8.11.10 15.11.10 22.11.10 29.11.10 6.12.10 13.12.10 20.12.10 27.12.10 3.1.11 10.1.11 17.1.11
CAS XIX 24.1.11 31.1.11 7.2.11 14.2.11 21.2.11 28.2.11 7.3.11 14.3.11 21.3.11 28.3.11 4.4.11 11.4.11
CAS XX 18.4.11 25.4.11 2.5.11 9.5.11 16.5.11 23.5.11 30.5.11 6.6.11 13.6.11 20.6.11 27.6.11 4.7.11
CAS XXI 11.7.11 18.7.11 25.7.11 1.8.11 8.8.11 15.8.11 22.8.11 29.8.11 5.9.11 12.9.11 19.9.11 26.9.11
CAS XXII 3.10.11 10.10.11 17.10.11 24.10.11 31.10.11 7.11.11 14.11.11 21.11.11 28.11.11 5.12.11 12.12.11 19.12.11
CAS XXIII 26.12.11 2.1.12 9.1.12 16.1.12 23.1.12 30.1.12 6.2.12 13.2.12 20.2.12 27.2.12 5.3.12 12.3.12
CAS XXIV 19.3.12 26.3.12 2.4.12 9.4.12 16.4.12 23.4.12 30.4.12 7.5.12 14.5.12 21.5.12 28.5.12 4.6.12
CAS XXV 11.6.12 18.6.12 25.6.12 2.7.12 9.7.12 16.7.12 23.7.12 30.7.12 6.8.12 13.8.12 20.8.12 27.8.12
CAS XXVI 3.9.12 10.9.12 17.9.12 24.9.12 1.10.12 8.10.12 15.10.12 22.10.12 29.10.12 5.11.12 12.11.12 19.11.12
CAS XXVII 26.11.12 3.12.12 10.12.12 17.12.12 24.12.12 31.12.12 7.1.13 14.1.13 21.1.13 28.1.13 4.2.13 11.2.13
CAS XXVIII 18.2.13 25.2.13 4.3.13 11.3.13 18.3.13 25.3.13 1.4.13 8.4.13 15.4.13 22.4.13 29.4.13 6.5.13
CAS XXIX 13.5.13 20.5.13 27.5.13 3.6.13 10.6.13 17.6.13 24.6.13 1.7.13 8.7.13 15.7.13 22.7.13 29.7.13
CAS XXX 5.8.13 12.8.13 19.8.13 26.8.13 2.9.13 9.9.13 16.9.13 23.9.13 30.9.13 7.10.13 14.10.13 21.10.13
CAS XXXI 28.10.13 4.11.13 11.11.13 18.11.13 25.11.13 2.12.13 9.12.13 16.12.13 23.12.13 30.12.13 6.1.14 13.1.14
CAS XXXII 20.1.14 27.1.14 3.2.14 10.2.14 17.2.14 24.2.14 3.3.14 10.3.14 17.3.14 24.3.14 31.3.14 7.4.14
CAS XXXIII 14.4.14 21.4.14 28.4.14 5.5.14 12.5.14 19.5.14 26.5.14 2.6.14 9.6.14 16.6.14 23.6.14 30.6.14
CAS XXXIV 7.7.14 14.7.14 21.7.14 28.7.14 4.8.14 11.8.14 18.8.14 25.8.14 1.9.14 8.9.14 15.9.14 22.9.14
CAS XXXV 29.9.14 6.10.14 13.10.14 20.10.14 27.10.14 3.11.14 10.11.14 17.11.14 24.11.14 1.12.14 8.12.14 15.12.14
CAS XXXVI 22.12.14 29.12.14 5.1.15 12.1.15 19.1.15 26.1.15 2.2.15 9.2.15 16.2.15 23.2.15 2.3.15 9.3.15
CAS XXXVII 16.3.15 23.3.15 30.3.15 6.4.15 13.4.15 20.4.15 27.4.15 4.5.15 11.5.15 18.5.15 25.5.15 1.6.15
CAS XXXVIII 8.6.15 15.6.15 22.6.15 29.6.15 6.7.15 13.7.15 20.7.15 27.7.15 3.8.15 10.8.15 17.8.15 24.8.15
CAS XXXIX 31.8.15 7.9.15 14.9.15 21.9.15 28.9.15 5.10.15 12.10.15 19.10.15 26.10.15 11.11.15 9.11.15 16.11.15
CAS XL 23.11.15 30.11.15 7.12.15 14.12.15 21.12.15 28.12.15 4.1.16 11.1.16 18.1.16 25.1.16 1.2.16 8.2.16
CAS L 15.2.16 22.2.16 29.2.16 7.3.16 14.3.16 21.3.16 28.3.16 4.4.16 11.4.16 18.4.16 25.4.16 2.5.16
CAS LI 9.5.16 16.5.16 23.5.16 30.5.16 6.6.16 13.6.16 20.6.16 27.6.16 4.7.16 11.7.16 18.7.16 25.7.16
CAS LII 1.8.16 8.8.16 15.8.16 22.8.16 29.8.16 5.9.16 12.9.16 19.9.16 26.9.16 3.10.16 10.10.16 17.10.16
CAS LIII (45) 24.10.16 31.10.16 7.11.16 14.11.16 21.11.16 28.11.16 5.12.16 12.12.16 19.12.16 26.12.16 2.1.17 9.1.17